Okna Passiv-line ULTRADziki innowacyjnemu podejciu w oknie Passiv-line ULTRA uzyskano rewolucyjny wspczynnik przewodnictwa okna referencyjnego Uw=0,5 (W/m2K)

W tym systemie zastosowano rozwizanie techniczne polegajce na wklejeniu szyb o wspczynniku Ug=0,3 (W/m2K) . Natomiast w profilach zamiast wzmocnie zastosowano termoplastyczne wkadki wzmocnione wknem szklanym z tworzywa o nazwie Ultradur High Speed firmy BASF oraz wypenienie komr pian poliuretanow. Jest to doskonae rozwizanie do domw energooszczdnych i pasywnych.

Korzyci zastosowania tego produktu:

Energooszczdno- czyli znaczne zmniejszenie kosztw ogrzewania