Okna PCV Ideal 8000Okna te s stworzone na bazie systemu Ideal 8000 w ktrym pooono duy nacisk na redukcj parametrw cieplnych. Moliwe byo to dziki zwikszeniu w tym systemie gbokoci zabudowy profili do 85mm, szeciokomorowej budowie ksztatownikw oraz systemowi trzech uszczelek. Okna wyposaone s w standardzie w pakiet trzyszybowy o szerokoc 48mm. Zastosowany potrjny zestaw uszczelek poza polepszeniem termiki okien wpywa rwnie na popraw ich izolacyjnoci akustycznej. Dziki wydzieleniu przez trzeci uszczelk tzw. suchej komory w ktrej pracuj okucia, zwiksza si natomiast ywotno i trwao mechanizmw okuciowych. Okna Ideal 8000 w kolorze biaym wyposaone s w szar uszczelk, a w oknach okleinowanych w uszczelk czarn.