Drzwi PCV Ideal 4000Drzwi s wizytwk domu, poniewa ju od wejcia podkrelaj jego charakter. Bogata kolorystyka profili, praktycznie nieograniczone moliwoci konstrukcyjne i moliwo doboru rnorodnych wypenie, od klasycznych a po ultranowoczesne, pozwalaj swobodnie ksztatowa fasad Pastwa domw oraz zaznaczy swoj indywidualno.

Ponadto od drzwi oczekuje si zapewnienia wysokiego stopnia bezpieczestwa oraz ochrony przed haasem i warunkami pogodowymi.

Charakterystycznymi cechami drzwi w systemach aluplast jest ich solidno i elegancja.

Dziki wielokomorowej zabudowie, gbokoci zabudowy od 60 do 70 mm i zastosowaniu progu drzwiowego z przekadk termoizolacyjn posiadaj bardzo dobre parametry izolacyjnoci termicznej, natomiast due komory wzmocnie daj moliwo zastosowania zbrojenia gwarantujcego odpowiednie parametry statyczne i wytrzymaociowe.

Niski prg drzwiowy umoliwia bezproblemowe wchodzenie i wychodzenie.